Ceny mieszkań w Gdyni – prognozy na 2022 rok

Ceny mieszkań w Gdyni – prognozy na 2022 rok

Rynek nieruchomości w Gdyni w ubiegłym roku odnotował rekordowy wzrost – o blisko 15%. Ale warto podkreślić, że podobna tendencja była obserwowana w całym kraju, a ostatnie miesiące przyniosły najbardziej drastyczny wzrost cen mieszkań i domów w takich miastach jak: Gdańsk, Szczecin, Białystok i Rzeszów. Podwyżki były też widoczne w Gdyni. A co przyniesie obecny, 2022 rok?

Ceny mieszkań w Gdyni – jak będą wyglądać w 2022 roku?

Minione miesiące przyzwyczaiły nas do wzrostu cen nieruchomości. Wynikało to w głównej mierze z rekordowo niskich stóp procentowych oraz dość dobrej sytuacji na rynku pracy, co stanowiło zachętę do zakupu mieszkań przez „zwykłych obywateli”. Ponadto bardziej powszechny i dostępny stał się kredyt hipoteczny, a to właśnie on jest formą finansowania zakupu nieruchomości w zdecydowanej większości tego typu przypadków. A jak będą kształtować się ceny nieruchomości w 2022 roku w Gdyni?
Eksperci wskazują, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to okres względnej stabilizacji. Ceny nie powinny wzrosnąć w porównaniu do minionego roku, a jeśli już, to różnica będzie niewielka. Możliwe są również przypadki spadku cen, co wynika z obecnej inflacji, która powoduje, że inwestowanie w nieruchomości w Gdyni w 2022 roku będzie, zdaniem ekspertów, często wybieranym rozwiązaniem przez osoby prywatne oraz inwestorów z uwagi na ochronę oszczędności.

Ceny mieszkań w Gdyni w 2022 roku a wzrost stóp procentowych

Względna stabilizacja na rynku nieruchomości w 2022 roku w Gdyni, jak i w innych miastach, wynikać będzie przede wszystkim za znaczącego wzrostu inflacji. Spowoduje to, z jednej strony, że kredyty hipoteczne będą droższe i trudniej dostępne, ale, z drugiej, da możliwość znalezienia obligacji korporacyjnych z oprocentowaniem powyżej 6% brutto. Na chwilę obecnie trudno jednoznacznie wskazać czy pozwoli to pokonać inflację, ale z pewnością duża część osób prywatnych i inwestorów będzie inwestowała właśnie w nieruchomości, uważając je za dość pewne źródło lokowania swoich finansów. Natomiast druga, duża grupa inwestorów zdecyduje się zamiast kolejnego mieszkania kupić właśnie obligacje. Podział ten może doprowadzić właśnie do względnej stabilizacji na rynku nieruchomości, a, co za tym idzie, do zamrożenia cen.
Eksperci wskazują jednocześnie, że możliwe będą pojedyncze przypadki wzrostu, co w praktyce będzie efektem wyższych kosztów materiałów budowlanych i rosnących płac, co dotyczy w zdecydowanej większości nowych mieszkań.

Omawiając kwestie cen mieszkań w Gdyni w 2022 roku warto też wspomnieć o tym, że już w kolejnym roku wejdzie w życie nowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który, co prawda, nie ma wpływu na wzrost cen, z uwagi na limity cenowe, ale zapewne spowoduje uruchomienie odkładanego popytu ze strony osób, które czekają właśnie na tego typu nowe rozwiązanie na rynku. To kolejny argument, który przemawia za tezą, że w 2022 roku ceny będą raczej stabilne w stosunku do poprzedniego roku i nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu.

projekt wnętrza domu Next post Kiedy wykonać projekt wnętrza domu?